Published On: Sat, Sep 21st, 2013

Elektroprivrede i općine u ratu zbog naplate renti na zemljištu

Već nekoliko mjeseci na prostoru FBiH traje “tihi rat” između poduzeća za proizvodnju i distribuciju električne energije i telekom operatera na jednoj, i općinskih vlasti na drugoj strani. U spor između spomenutih javnih poduzeća i općinskih vlasti morala se umiješati i Vlada FBiH koja je na prijedlog Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije utvrdila i Parlamentu BiH uputila autentično tumačenja člana 75. Zakona o građevinskom zemljištu.

Oni su morali precizirati na koji način općinske vlasti mogu od javnih poduzeća tražiti naknade za korištenje građevinskog zemljišta i drugih naknada za izgradnju infrastrukturnih objekata, kao što je, primjerice, nadzemna ili podzemna elektroenergetska i PTT mreža, vodovod, kanalizacija, a na čijem su plaćanju inzistirale lokalne zajednice. Prema autentičnom tumačenju Zakona o građevinskom zemljištu, obveza plaćanja naknade za korištenje građevinskog zemljišta (rente) nikako se ne odnosi na vlasnike infrastrukturnih objekata jer oni uvećavaju pogodnosti koje određeno zemljište pruža korisniku. To zemljište se ne može smatrati prostorom i ne zauzima stvarnu korisnu površinu. Kako je obrazloženo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo vodi upravne postupke i sporove u vezi plaćanja naknada za izgrađenu elektrodistribucijsku mrežu.

Naime, općine izmjenama svojih odluka pokušavaju naknade ugovoriti dugoročno, odnosno obvezati elektroprivrede na kontinuirano plaćanje u postupku izgradnje novih, kao i za već izgrađene mreže. To, objašnjeno je u odluci federalne Vlade, ne samo što bitno uvećava troškove izgradnje i priključenja, već dovodi u pitanje cjelokupan postupak razvitka elektrodistribucijske mreže i telekomunikacijske mreže. Prema starom zakonu o građevinskom zemljištu, naknada za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište na korišćenje obuhvaća plaćenu naknadu namijenjenu za preuzeto zemljište, čiji se iznos utvrđuje u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji; naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture koje mogu nastati prilikom korištenja tog zemljišta, a koje nisu rezultat ulaganja sredstava vlasnika ili korisnika nekretnina – renta. Prema novim odredbama Vlade FBiH, ide se u prilog elektroenergetskim i telekomunikacijskim poduzećima na način da im općine neće uzimati naknade za korištenje građevinskog zemljišta.
VLM