Published On: Sub, srp 30th, 2016

EKSKLUZIVNO – KAKO SU NAS “VANZEMALJCI” ĆERALI: Haaški sud bi se nakon ovog trebao raspustiti

U općem je diskursu BH postratne političke zbilje da su HVO i HercegBosna bili zločinački projekti ravni VRS-u. Dok je ABIH i politika Sarajeva bila čista i divna. Poskok.info statistički tim, eksluzivno objavljuje sljedeću statistiku, nakon dana i dana sabiranja popisa stanovništva po općinama koje je kontrolirao HVO i onima koje je kontrolirala ABIH. Konkretnije na svakog protjeranog Bošnjaka s HVO područja, sarajevska politika (ne želimo vrijeđati Bošnjake kao kolektiv)  protjerala je 3,4 Hrvata s područja pod kontrolom ABiH i ovo je neoboriva činjenica koju je važno objaviti budući da od Daytona na ovamo traje političko i psihološko pokoravanje Hrvata u FBIH u kojem je sudjelovao i sudjeluje i službeni Zagreb, pored službenog Sarajeva.

Haaški sud ukupno je za zločine ABIH dodijelio minijaturne kazne u odnosu na broj zločina i broj protjeranih s tog teritorija.

Ono što će tek frapirati širu javnost bit će karta koju ćemo objaviti poslije ove.

 

Naime, prema popisu stanovništva, područje pod kontrolom ABIH bilo je područje s najvećim koeficijentom etničkog čišćenja u odnosu na teritorij , na prostoru cijele BIH!

Potom  broj protjeranih Srba s područja ABIH veći je nego broj protjeranih Bošnjaka s područja RS-a!

Teritorij s kojeg su protjerani Srbi opet daleko je manji od RS-a. Potom broj protjeranih Hrvata iz RS-a manji je nego broj protjeranih Hrvata s područja ABIH.

Odnos protjeranih Hrvata i Bošnjaka u FBIH je jako zanimljiv. Na području pod kontrolom HVO-a danas nedostaje 17.000 Bošnjaka i 60.000 Srba, a  na području pod kontrolom ABIH danas nedostaje 128.000 Hrvata i preko 357.000 Srba! S područja RS trajno je protjerano  121.000 Hrvata i 292.000 Bošnjaka.

Ukupan broj godina koje su u prvostupanjskoj presudi doobili generali HVO-a je preko 110! I to je samo za presude na haaškom sudu, bez uračunatih godina dosuđenih u BIH. Progoni HVO zapovjednika i generala nastavili su se naročito u doba Platforme.

Tom broju niti približan nije broj godina koje su dobili generali ABIH. Niti u Haagu niti u BIH.

Drugim rječima Haaški sud, najobičnija je prevara i lobistički ured koji se ne poziva na načela pravde i činjenica nego sudi ovisno o tome koliko tko plati.

Statistika je ta , koja tu tezu, neoborivo dokazuje.

Za sada objavljujemo kartu koja pokazuje odnose protjerivanja HVO-a i ABIH. Iduća karta obuhvatit će i RS.


Svaki daljnji komentar ove statistike je suvišan. U nastavcima ćemo objavljivati detaljnije statistike politike etničkog čišćenja nakon čega će biti jasnije tko je to u BIH etnički i planski čistio one druge.

Nakon ovog , nakon što objavimo sve statisike, u BIH će morati do opće promjene narativa o tome tko je žrtva a tko agresor na kojem području, odnosno kolikog je inteziteta bio koji agresor na kojem području. Ne dođe li do opće promjene tog narativa, do osvješćenja svih triju političkih elita u BIH i do donošenja novog pakta za novu BIH ovako dalje neće ići.

Naprosto i Srbi i Hrvati , kao i njihove elite, bit će idioti i izdajnici naroda, ako dopuste da se u BIH i dalje nameće viktimizacija jednih i sotonizacija drugih i trećih. Ne postoji komadić BIH u kojem nije bilo agresije na jednih na druge i treće. Nema nevine vojske i nevine politike u BIH. Postoje tek razlike u intezitetu zločina. A statistika pokazuje da je taj intezitet zločina, i intezitet agresije bio obrnut od onog kakvim se danas percipira.

Analitički tim l Poskok.info

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>