Published On: Mon, Aug 7th, 2017

EK je načinila previd ili odluku donijela na temelju falsficiranog dokumenta – Hrvatska krši međunarodno pravo, svi moramo ustati protiv toga

Postoje dvije mogućnosti kako je Europska komisija mogla dodjeliti sredstva Hrvatskoj za gradnju Pelješkog mosta; ili je nastao neki previd pa su se zanemarile činjenice, ili je u pitanju mogućnost krivotvorenja državnog dokumenta. Onda je to već krupan problem “, kazao je za TV1 delegat u Domu naroda PS BiH i potpredsjednik SDA Halid. Genjac.

Dodao je da svi oni koji su institucijama BiH moraju uraditi sve da bi se spriječio udar na suverenitet države, jer gradnja mosta u onom kontekstu je povreda suvereniteta BiH, koja bi nanijela gospodarske i ekonomske štete BiH.

“Obzirom da smo stranka članica Europskog pučkog pokreta koji ima najviše zastupnika u EU parlamentu obavijestit ćemo pokret o tome a druge institucije će uraditi svoj posao prema Europskoj komisiji. Bitno je da ukažemo na činjenice, međunarodne konvencije, i da istaknemo da BiH nikada nije dala suglasnost za gradnju toga mosta, a Predsjedništvo je 2007. godine zauzelo stav da je BiH protiv gradnje Pelješkog mosta, dok se ne riješi pitanje razgraničenja “, rekao je Genjac.

Kazao je da BiH u skadu s UN-ovom konvencijom o pravu mora, ima i mora imati pravo na priključni koridor koji ga spaja s otvorenim morem, i to u najmanjoj dužini od jedne milje. Taj priključni koridor podrazumijeva neograničenu slobodu plovidbe i komunikacije, bez mogućnosti da druga država kontrolira taj koridor, i to je međunarodni standard.

Hrvatska stalno, dodaje Genjac, pokušava voditi polemiku o tehničkim detaljima mosta, kako bi se prihvatila ta logika po kojoj most nije upitan, i da na tu vrstu priče se ne smije pristati jer prvo mora riješiti pitanje razgraničenja.

Podsjetio je da je 2007.godine tadašnji predsjedatelj Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović, uputio pismo državnom vrhu Hrvatske. u kojem ih je upoznao o stavu BiH, te naglasio da se pitanje može riješavati dogovorom, a ukoliko dogovora ne bude, BiH će morati svoja prava zatražiti putem međunarodne arbitraže.

U tome kontekstu Genjac je napomenuo da BiH već ima usuglašen stav u daljnjem postupanju, i to je jednoglasni stav Predsjedništva koji je napomenuo.

Osim toga PS BiH je 5.jula ove godine usvojio zaključak da Vijeće ministara uputi notu Hrvatskoj, gdje bi se zatražilo da Hrvatska obustavi gradnju dok se ne riješe sporna pitanja, i Vijeće ministara treba provesti taj zaključak ..

“Europska komisija mora voditi računa o posljedicama kršenje UN-ovih konvencija, isto kao Hrvatska i BiH, o bitnim pravnim faktima u međunarodnom pravnom poretku, prilikom donošenja ovako krupnih odluka – neka provjere da li su napravili previd ili su na temelju dokumenta kojeg je netko falsificirao donijeli odluku “, upozorio je Genjac.