Državni službenici se bune protiv smanjenja plaća

Nikakvo smanjenje plaća zaposlenika u organima uprave Federacije BiH ne dolazi u obzir – izjavio je za Fenu predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika organa uprave i sudske vlasti Salih Kruščica, komentirajući jučerašnji potez Vlade FBiH da se započnu pregovori kako bi se plaće u organima uprave smanjile za deset posto.

”Na svim drugim stavkama, koje nemaju karakter plaća, mogu se napraviti uštede koje će dati ono što je Vladi FBiH potrebno, ali smanjenje plaća ne dolazi u obzir”, kazao je Krušćica, podsjetivši kako je na snazi i kolektivni ugovor kojim je dogovoreno kako do kraja njegova važenja nema nikakvih daljnjih smanjenja primanja kod zaposlenika u organima uprave Federacije BiH.

Kruščica je podsjetio kako već osam godina nisu rasle plaće državnih službenika i namještenika, a čak su naknade za topli obrok i regres smanjenje za 50 posto.
”Kada počnu najavljeni pregovori mi ćemo im iznijeti naše stavove, ali ne podržavamo smanjenje plaća”, ponovio je Krušćica.
Na novinarski upit što ako Vlada FBiH jednostrano odluči smanjiti primanja zaposlenika u organima uprave Federacije BiH, kao i 2008. godine, Kruščica je kazao da će se dogoditi što i prije, a to je da će šteta za FBiH biti veća jer će uslijediti tužbe.
Govoreći o pregovorima o novom zakonu o radu, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika organa uprave i sudske vlasti kazao je kako se pregovori nastavljaju u idući ponedjeljak ili utorak.
Vlada Federacije BiH je na jučerašnjoj sjednici zadužila Federalno ministarstvo pravde da započne pregovore sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH kako bi se plaće zaposlenika u organima uprave Federacije BiH smanjile za deset posto.
Ovim sredstvima, kako ističu iz Vlade FBiH, bit će ostvarene uštede u Proračunu FBiH.
Vlada FBiH je na jučerašnjoj sjednici zadužila i Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i uprave javnih poduzeća Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo i Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar da započnu pregovore sa sindikatima kako bi se plaće zaposlenicima smanjile za deset posto. Također, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i uprave Javnog poduzeća BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatske pošte d.o.o. Mostar, Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo i Javno poduzeće Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, zaduženi su da započnu pregovore sa sindikatima kako bi se plaće smanjile za deset posto.
Sredstva ostvarena uštedama u JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo, Hrvatskim poštama d.o.o. Mostar, Diončko društvo BH Telecom Sarajevo i JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar bit će uložena u poboljšanje poslovanja tih poduzeća.
Sredstva ostvarena uštedama JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo bit će uložena u proces restrukturiranja i uplatu doprinosa rudnicima, naveli su iz Vlade FBiH.