DRLJAČA: Prema podacima Porezne uprave za 19.861 smanjen broj zaposlenih u FBiH

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je danas da složenost situacije uzrokovane pandemijom koronavirusa usmjerava aktivnosti Vlade Federacije Bosne i Hercegovine prvenstveno u smislu očuvanja zdravlja građana.

Podsjetio je da je Federalna vlada dobila pohvale od Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) koja je istaknula da je Vlada pravovremenim mjerama postigla dobre rezultate u cilju zaustavljanja pandemije, ali i stabilnosti gospodarstva.

Napomenuo je da Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koji treba razmatrati Federalni parlament podrazumijeva subvencije doprinosa za obavezno osiguranje, obustavu obračuna i plaćanja zateznih kamata na javne prihode te prekide parničnih i izvanparničnih izvršnih postupaka.

Drljača je istaknuo da je za 422.800 umirovljenika Vlada Federacije BiH izdvojila 185 milijuna KM te je za 44.000 invalida izdvojeno 11,5 milijuna KM dok je za 10.500 civilnih žrtava rata izdvojeno 2,1 milijun KM.

– Isplate mirovina kao i naknade za socijalne kategorije koje se izdvajaju iz proračuna bit će blagovremeno isplaćivane bez obzira na postojeće ekonomske posljedice pandemije – jasno je kazao Drljača.

Svjesni su, kaže, činjenice da će i pored donesenih mjera značajan broj radnika ostati bez posla što je pitanje koje će se morati prioritetno rješavati, a svi napori već se ulažu kako bi se smanjile ekonomske posljedice te kako bi se FBiH vratila obnovi ekonomije.

Prema podacima Porezne uprave FBiH, od 16. ožujka do danas registrirane su 26.434 odjave i 6.573 prijave, odnosno broj zaposlenih radnika u FBiH u ovom periodu smanjen je za 19.861./Fena/HMS/