Published On: Sri, tra 10th, 2013

Drevni kineski novčić pronađen na kenijskom otoku

Ekspedicija pod vodstvom kustosa muzeja The Field, Chapurukha M. Kusimbe i Sloana R. Williamsa sa Sveučilišta u Illinoisu iskopala je drevni kineski novčić star 600 godina koji ukazuje na to da su Kina i istočna Afrika trgovale desetljećima prije nego što su Europljani zaplovili morem i počeli otkrivati svijet.
Novčić Yongle Tongbao je napravljen od bakra i srebra, a u sredini se nalazi mala rupa, vjerojatno kako bi se mogaonositi na remenu. Izrađen je za vrijeme vladavine cara Yongle iz dinastije Ming između 1403. i 1425. godine. Ime vladara urezano je na novčić, što je olakšalo određivanje vremena iz kojeg datira. Yongle je započeo gradnju kineskog Zabranjenog grada, a želio je ostvariti političke i trgovačke veze sa zemljama oko Indijskog oceana pa je poslao admirala Zheng Hea da istraži to područje.
“Zheng He bio je kineski Kristofor Kolumbo”, rekao je doktor Kusimba. “Lijepo je imati novčić koji dokazuje da je došao čak do Kenije.”
“Ovaj pronalazak je vrlo značajan – Afrika je oduvijek bila povezana s ostatkom svijeta, ali ovaj novčić otvara pitanje veze između Kineza i nacija u Indijskom oceanu.” Ta veza prekinuta je Yongleovom smrću nakon čega su kineski vladari zabranili svaku buduću ekspediciju, a to je Europljanima omogućilo dominaciju i širenje njihovih carstava.
Otok Manda na sjeveru Kenije naseljavali su ljudi između 200. i 1430. godine kada je napušten i od onda više nikad nije bio naseljen. Trgovina je igrala važnu ulogu u razvoju otoka, a pronalazak ovog novčića mogao bi biti dokaz da je trgovina bila važna puno prije nego što se to dosad mislilo.
“Nadamo se da će ova i buduće ekspedicije na ovaj otok otkriti kako je nastala moderna politička ekonomija i trgovina te
da će omogućiti njihovo proučavanje s biološkog, lingvističkog i povijesnog stajališta”, rekao je Kusimba.
Izvor: Field Museum