Domoljubni Hrvati slave državnost socijalističke Hrvatske

Rasprava o tome koji je datum najprikladniji za obilježavanje dana državnosti, pa da taj datum uistinu i bude prihvaćen kao Dan državnosti, suvišna je u ovakvoj, stranačkoj državi.

Izvan svake rasprave je da je najprikladniji onaj datum kada je ta stranka, 30. svibnja 1990. godine, konstituiranjem Sabora, preuzela vođenje one, Socijalističke Republike Hrvatske, sa svim njezinim obilježjima, uključujući i danas toliko mrsku zvijezdu petokraku.

Zvijezda petokraka, kao i ostala socijalistička obilježja uklonjena su 25. srpnja 1990. godine, od kada djeluje i Republika Hrvatska, da bi, potom, 25. lipnja 1991. godine Hrvatski sabor donio Ustavnu odluku o uspostavi suverene i samostalne Republike Hrvatske.

Ako mene pitate, nema prikladnijeg datuma koji pokazuje našu političku stvarnost, odnosno samu bit naše (stranačke) državnosti od 30. svibnja. Taj datum je onoliko istinit, odnosno državotvorno lažan, koliko smo istiniti i mi sami.

Naravno da niti jedna država ne obilježava državnost prethodne države koja, ako ćemo slijediti roman toka svijesti HDZ-a i ostalih stranaka desnog političkog spektra, zbog jugoslavenstva pati od manjka hrvatstva, pa Socijalistička Republika Hrvatska nije dovoljno hrvatska, protiv nje su se pravi Hrvati borili. Ti isti Hrvati sada slave državnost upravo te države.

No za stranačku državu nije bitna logika ni spoznajni kontinuitet, jedino je bitno da ta država, bez obzira na to kako se ona zove i koji joj je status, pripada političkoj stranci. Sukladno ovom kriteriju, potpuno je razvidno da od 30. svibnja 1990. godine Socijalistička Republika Hrvatska, a potom i Republika Hrvatska, čiju državnost nitko ne obilježava jer se obilježava državnost socijalističke, jugoslavenske Hrvatske, pripadaju HDZ-u.

Obje države, dakle, pripadaju HDZ-u, neovisno o tome što je, primjerice, u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj pravi, svjesni i za obranu države zainteresirani hrvatski građanin, služio vojni rok u JNA, dok je, primjerice, u drugoj stranačkoj državi – Republici Hrvatskoj, čiju državnost, ponavljam, danas nitko ne obilježava jer se u njoj obilježava državnost Socijalističke Republike Hrvatske – taj isti, nacionalno redefiniran građanin oblačio uniformu, naravno hrvatsku, kako bi se domoljubno suprotstavljao JNA.

Biranjem HDZ nismo samo izabrali političku i moralnu korupciju, mi smo, a to je daleko gore, korumpirali logiku, istinu, povijest, ali i sebe same. Nadam se da će, jednog dana kada otkrijemo državi imanentnu državnost, netko, u vidu humoreske, prikazati svu glupost građana koji su promašili državnost države u kojoj žive.

Takvim, uvjetno rečeno, građanima, mjerodavno je ono što kaže stranka, pa svake godine obilježavaju državnost 30. svibnja – pravu socijalističku državnost Hrvatske u jugoslavenskom kontekstu, s pripadajućom zvijezdom petokrakom na zastavi.

Kada bismo ozbiljno uzeli tezu da je temelj suvremene hrvatske države Domovinski rat, onda imamo ozbiljan problem. Naime, iako smo pobijedili u Domovinskom ratu, a u njemu je, makar tako tvrdi svaki iole domoljubni Hrvat, stvorena samostalna Republika Hrvatska, naša pobjeda je lišena državnosti, jer obilježavamo državnost države koja je, ovako ili onako, pripadala Jugoslaviji, a Jugoslavija nam je, sjetite se, neprijatelj. Socijalistička Republika Hrvatska je nesumnjivo pripadala Jugoslaviji.

Autor Marko Vučetić l autograf.hr