Published On: Pet, velj 22nd, 2013

DOKUMENT KOJI ZLATA VRIJEDI: Dokaz da je ABIH planirala napade na sve gradove HRHB puno prije hrvatskobošnjačkog rata

Donosimo DOKAZ od 20.1.1993. od komande 3. korpusa ABiH iz Zenice, upućen komandi štaba Bugojno, 307. brdskoj brigadi, u kojem stoji:  “Za sukobe u svim gradovima HZ Herceg-Bosne je preuranjeno, mada je i ta opcija PREDVIĐENA!”. Dokument je potpisan od strane Envera Hadžihasanovića (komandanta 3. korpusa). Dokaz je predočen brigadiru Fahrudinu Agiću, bivšem zapovjedniku TO Gornji Vakuf/Uskoplje 2.11.2006 na suđenu generalu Slobodanu Praljku. Bez obzira na ovaj dokument općeprihvaćeno mišljenje o tijeku rata u BIH ono je koje plasiraju EPH mediji u RH i Sarajevski mediji u BIH. BIH i RH tako postaju prve zemlje u povijesti u kojima povijest pišu novinari dok povjesničari u nedostatku posla odlaze na bauštele…
 
 

 


Enver Hadžihasanović u svakom slučaju nije mala zvjerka. 1. rujna 1992. imenovan je za načelnika Štaba 1. korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). Sredinom studenog 1992., Sefer Halilović ga je imenovao za komandanta 3. korpusa. Na tom položaju Hadžihasanović je bio sve do 1. studenog 1993., kada je unaprijeđen u načelnika Štaba Vrhovne zapovjedi ABiH.
poskok.info