DODIK: Hrvatska mora pronaći drugu lokaciju za zbrinjavanje radioaktivnog otpada

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je kao neprihvatljivu odluku Ministarstva zaštite okoliša i energetike Hrvatske da na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori izgradi Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Dodik je pozdravio sve aktivnosti koje provode vlade Republike Srpske i Federacije BiH, državne institucije, županije i općine te smatra da je neophodno uložiti dodatne diplomatske napore, ali i iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva da Centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada ne bi bio izgrađen na toj lokaciji.

“Očekujem da će Hrvatska ovom pitanju dati prioritet, te da će doprinijeti da se ono riješi u duhu dobrosusjedskih odnosa”, istakao je Dodik.

Dodik je podsjetio da je jedna od prvih inicijativa koje je pokrenuo nakon što je preuzeo dužnost predsjedatelja Predsjedništva BiH, nakon listopadskih izbora 2018. godine, bila stavljanje na dnevni red pitanje rješavanja odlaganja radioaktivnog otpada na padinama Trgovske gore, priopćeno je iz ureda člana Predsjedništva BiH.

“Imajući u vidu da bi odlaganje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac ugrozilo živote oko 250.000 građana RS-a i BiH iz 13 općina koje se nalaze u slivu rijeke Une, Predsjedništvo BiH je u ožujku 2019. godine pokrenulo niz aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima da bi Hrvatska na području svoje teritorije osigurala drugu lokaciju za odlaganje radioaktivnog otpada, a koja ne graniči s teritorijem BiH”, istakao je Dodik./HMS/