Published On: Tue, Jul 30th, 2013

Direktor aerodroma Sarajevo plaćeniji od članova Predsjedništva BiH?!

Direktor Ivan Veličan ima veću plaću i od predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara BiH, ali veću plaću od državnog vrha imaju i izvršni direktori aerodroma koji primaju 4,9 prosječnih mjesečnih neto plaća isplaćenih u Federaciji BiH za prethodna tri mjeseca. Tako utvrđene plaće uvećavaju se za visinu minulog rada. Najmanja plaća isplaćena u prošloj godini iznosi 1322 marke, a prosječna neto plaća u 2012. godini iznosi 1585 maraka.

Sve moguće beneficije

Sarajevski aerodrom je u 2012. za troškove 455 zaposlenih izdvojio 17,470.958 maraka. Troškove plaća i naknada plaća zaposlenika u iznosu od 14,538.100 maraka čine neto plaće, porez na plaću, doprinosi za PIO / MIO, doprinosi za zdravstvo i doprinosi za zapošljavanje. Osim plaće Društvo zaposlenicima obračunava i isplaćuje naknadu za troškove prehrane u toku rada, naknadu za troškove prijevoza na posao is posla, kao i regres za godišnji odmor. U odnosu na prethodnu godinu troškovi plaća veći su za 1,347.417 maraka ili 10 posto. Povećanje plaća rezultat je povećanja broja zaposlenih. U 2012. godini za 9 zaposlenika prestao je radni odnos, jedan zaposlenik je na neplaćenom odsustvu godinu dana, a novozaposlenih je 40.

Troškovi ostalih primanja i naknada prava zaposlenih iskazani su u bilanci uspjeha u iznosu od 2,725.529 maraka, a čine ih: troškovi službenih putovanja zaposlenih 106.559 maraka, topli obrok 1,624.241 marku, troškovi prijevoza zaposlenika 276.295 maraka, troškovi regresa za godišnji odmor zaposlenika 470.502 maraka, izdaci za pomoći zaposlenicima u slučaju smrti zaposlenika 68.065 maraka, troškovi stručnog usavršavanja (seminari, savjetovanja) 88.697 maraka, ostali izdaci za materijalna prava zaposlenih 91,17 hiljada maraka.

Karte za koncerte

Naknada za topli obrok zaposlenika iskazana je s 1,624.241 marku, odnosi se na 455 radnika. Obračun i isplata je vršena u skladu s pravilnikom o radu u visini 2 posto prosječne neto plaće u FBiH, to je oko 17 maraka. Jedna od povoljnosti zaposlenih su i naknade na prijevoz koje ostvaruju gotovo svi jer na naknadu ima pravo svatko tko je udaljen više od jednog kilometra od posla. Da se dobro iznosi u ovom poduzeću, govori i podatak kako su zaposlenici u prošloj godini primili regres koji iznosi 70 posto plaće i koji se kretao od minimalno 634 marke do 3411 maraka po zaposlenom, a prosjek isplaćenog regresa u poduzeću iznosio je 1072 marke. Osim navedenog društvo je isplatilo i jubilarne nagrade u iznosu od 139.218 maraka i dnevnice u inozemstvu 8764 marke, a kupovala se i sportska oprema za zaposlene u iznosu od 3278 maraka.

Ovom javnom poduzeću stavlja se mnogo štošta na teret, a oči bode i informacija kako su u prošloj godinu iznajmili prostor, zaštitare i zaposlili radnike za CD Shop u Sarajevu, a kako nikada nisu dobili dozvolu za rad istog. I pored toga što dozvola za rad nema, u 2013. knjiženi su izdaci za najam prostora, zaštitarske usluge, internet, plaće i drugo.

Također, Zračna luka je unajmljivao automobile pored činjenice da posjeduju više od dvadeset automobila, a revizori su skrenuli pozornost i na naknade koje se izdvajaju po ugovorima o djelu. Zanimljivo je kako se u ovom poduzeću koriste sve povoljnosti i to do maksimuma. Pa se tako, kažu revizori, vrlo često događa da direktor naredi kupnju ulaznica za koncerte, kojima vjerojatno počasti svoje zaposlenike.

depo