DAVNO JE I TREBAO: Ljubuški, nekadašnje sjedište kotara uskoro i službeno Grad

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu za pokretanje postupka proglašenja Ljubuškog gradom, koju je dostavio načelnik ove općine.

U inicijativi je navedeno da je Odluku o pokretanju procedure za izradu i donošenje Zakona o Gradu Ljubuški Općinsko vijeće donijelo 11. srpnja 2017. godine, navedeno je u priopćenju Vlade FBiH.

U obrazloženju inicijative je navedeno da Ljubuški posjeduje veliku kulturno-povijesnu baštinu koja je nacionalne ili svjetske vrijednosti.

Vlada je utvrdila da Općina Ljubuški ispunjava uvjet da bude proglašen gradom kao općina od posebnog povijesnog i kulturnog značaja, a Federalno ministarstvo pravde je zaduženo da bude nositelj izrade Nacrta zakona o Gradu Ljubuški.