CRNADAK: U BiH je registrirano više od 300 stranih terorista

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjedavajući Komiteta ministara Vijeća Europe (VE) Igor Crnadak sudjelovao je na Specijalnom sastanku Komiteta za borbu protiv terorizma (CTC) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (UN) sa zemljama članicama i međunarodnim i regionalnim organizacijama o zaustavljanju protoka stranih terorističkih boraca (FTF), koji je održan danas u Madridu.

Specijalni sastanak organizirali su CTC, Vlada Kraljevine Španjolske, Ministarstvo vanjskih poslova i suradnje te Ministarstvo unutrašnjih poslova Kraljevine Španjolske, s ciljem definiranja strategija i tehnika za uspješno suočavanje zemalja članica UN-a s prijetnjom koju predstavljaju strani teroristički borci.

Crnadak je sudjelovao i u radu posebnog ministarskog sastanka održanog u kraljevskoj palači El Pardo, i tom prilikom se obratio sudionicima skupa u svojstvu predsjedavajućeg Komiteta ministara Vijeća Europe i kao ministar vanjskih poslova BiH.

 

Istaknuo je da je borba protiv terorizma, kao fenomena koji predstavlja glavnu prijetnju vrijednostima na kojima počiva VE, jedan od prioriteta te regionalne organizacije i BiH kao zemlje predsjedavajuće.

Naglasio je da VE provodi brojne aktivnosti u pogledu borbe protiv terorizma, koje uključuju i bolju suradnju s UN-om, Europskom unijom (EU) i Organizacijom za europsku sigurnosti i suradnju (OSCE), kao i usvajanje novih smjernica za borbu protiv terorizma.

Posebno je istaknuo značaj što skorijeg stupanja na snagu Dodatnog protokola na Konvenciju VE o prevenciji terorizma, koja je usvojena 19. svibnja ove godine na briselskom zasjedanju Komiteta ministara VE, na kojem je BiH preuzela šestomjesečno predsjedavanje.

Govoreći u ime BiH, Crnadak je kazao da je problem protoka stranih boraca prisutan i u BiH, gdje ih je registrirano više od 300 te da postoje pojedinci koji i dalje rade na dodatnom regrutiranju mladih ljudi u BiH.

S tim u vezi, naglasio je da BiH ima zakon koji sankcionira strane borce, kao i da je nedavno unaprijeđeno zakonodavstvo u dijelu koji se odnosi na borbu protiv financiranja terorističkih aktivnosti, ali da je neophodno da se brojne aktivnosti protiv terorizma i stranih boraca nastave i u budućnosti.

Sudionici sastanka na visokom nivou usvojili su ministarsku deklaraciju kojom se izražava podrška radu Komiteta za borbu protiv terorizma i aktivnostima na zaustavljanju protoka stranih terorističkih boraca, priopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova BiH.