Čović: Osigurati da tri konstitutivna naroda imaju istu poziciju u izboru svojih legitimnih predstavnika

Dragan_Covic_glavaPredsjednik HDZ BiH prof. dr. Dragan Čović razgovarao je danas u Mostaru sa generalnim direktorom Generalnog direktorata za proširenje pri Europskoj komisiji Stefanom Sanninom.

Na sastanku je bilo riječi o aktualnim političkim prilikama u BiH, te o tome kako riješiti nagomilana politička pitanja koja stoje kao otvorena pred Bosnom i Hercegovinom na njezinom putu ka euroatlantskim integracijama.

Tijekom sastanka razgovaralo se o državnom proračunu, presudi Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u predmetu „Sejdić-Finci“, vojnoj i državnoj imovini, te situaciji u Gradu Mostaru.

Dr. Čović informirao je gospodina Sannina o tome što BiH čini kako bi ispunila preostale uvjete za podnošenje aplikacije za stjecanje statusa kandidata.

S tim u vezi posebno je bilo riječi o nužnosti usvajanja državnog proračuna, provođenju presude Europskoga suda za ljudska prava iz Strasbourga u predmetu Sejdić i Finci, te rješavanje pitanja vezanih za vojnu i državnu imovinu.

Predsjednik HDZ BiH posebno je istaknuo važnost kako su na posljednja dva sastanka lidera vodećih šest bh. stranaka u Banjoj Luci i Mostaru dogovorena dva važna načela – prvo načelo je da presudu treba primijeniti u cjelini, a drugi je da kroz primjenu presude treba osigurati da tri konstitutivna naroda imaju istu poziciju u izboru svojih legitimnih predstavnika “.

Direktor Generalnog direktorata Europske komisije Sannino istaknuo je kako je strategija EU kontinuirana potpora europskoj perspektivi naše zemlje.(Dnevnik.ba)