ČOVIĆ: Nudimo sasvim drugačiji koncept reorganizacije BiH

BRČKO – Lider HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je da ova stranka nudi sasvim drugačiji koncept reorganizacije BiH u odnosu na njenu postojeću državotvornu strukturu da bi postala funkcionalna zajednica tri konstitutivna naroda.
HDZ nudi model organiziranja BiH na tri nivoa u kome bi srednji nivo činile četiri federalne jedinice koje bi bile politički i teritorijalno disfunkcionalne, što bi konstitutivnim narodima omogućilo da se u velikoj mjeri sami odluče u kojoj žele da žive.
Čović je rekao da se ovaj projekt odnosi na reorganizaciju cijele BiH, što podrazumijeva i Republiku Srpsku, tako da će građani i političari tog entiteta odlučiti da li će to biti prihvaćeno i u kojoj formi.
On je na tribini u Brčkom istakao da za projekat imaju podršku većine hrvatskog stanovništva u BiH.
“Vjerujem da ovaj koncept u ravnopravnom dijalogu sa predstavnicima  druga dva naroda može biti osnova za rješenje, podudarno sa interesima svih koji žive na ovim prostorima, ali i standardima demokratske Evrope kojoj želimo pristupiti”, rekao je Čolić.
Javna tribina HDZ-a BiH o temi “Reorganizacija BiH” održana je u prostorijama Hrvatskog-kulturnog društva “Napredak” u Brčkom.