Čolak i Novaković sudjelovali na sastancima generalnih komiteta PSSEECP-a

Zamjenici predsjedatelja Delegacije Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarnoj skupštini Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (PSSEECP) Bariša Čolak i Momčilo Novaković sudjelovali su u Zagrebu na sastancima Generalnog komiteta PSSEECP-a za pravosuđe, unutarnje poslove i suradnju u oblasti sigurnosti i Generalnog komiteta PSSEECP-a za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu.

Na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP-a za pravosuđe, unutarnje poslove i suradnju u oblasti sigurnosti, na kojem je sudjelovao Bariša Čolak, usvojen je izvještaj “Sigurnosni izazovi u jugoistočnoj Europi – regionalni odgovor”, kao i Rezolucija o toj temi u kojoj se naglašava stav da je integracija jugoistočne Europe kao cjeline u Europsku uniju jedan od najznačajnijih mehanizama za sigurnost stabilnosti i napretka u regiji.

U usvojenoj Rezoluciji naglašava se značaj efikasnih mehanizama za nastavak parlamentarne suradnje, posebno u oblasti pravosuđa, te ističe potreba za uspostavljanje suradnje između sudija, tužitelja i pravosudnih institucija s ciljem jačanja regionalne suradnje u oblasti pravosuđa.

Takođe se poziva na efikasnije provođenje reformi u području pravosuđa i vladavine prava, uključujući i politiku borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. U Rezoluciji se naglašava i potreba efikasne borbe protiv terorizma i nasilnog ekstremizma, te poziva na djelovanje, u skladu s međunarodnim pravom, protiv onih koji financiraju ili pružaju podršku i utočište terorističkim grupama.

U Rezoluciji se podstiče unapređenje regionalne suradnje između parlamenata zemalja članica SEECP-a u razmjeni najboljih praksi, usvajanju i usklađivanju zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, kao i u jačanju nadzorne funkcije parlamenata.

Rezolucija potvrđuje i važnost uloge parlamenata u aktivnom doprinosu promoviranju procesa proširenja EU, kao i u podsticanju razmjene znanja i iskustva s parlamentima država članica SEECP-a koje nisu članice EU.

Na sastanku Generalnog komiteta PSSEECP-a za ekonomiju, energetiku i infrastrukturu, na kome je sudjelovao Momčilo Novaković, razmatran je izvještaj “Smanjenje zavisnosti od nabavke energije u jugoistočnoj Europi”, kao i Nacrt rezolucije na ovu temu.

Ova dva dokumenta smatraće se usvojenim ukoliko u narednih deset dana na njihov sadržaj ne budu dostavljeni amandmani, priopćeno je iz Odjela za odnose s javnošću PSBiH.

more recommended stories