Published On: Wed, Oct 2nd, 2013

Članovi Predsjedništva BiH će s birati direktno – jedan član iz RS, a dva iz FBiH

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je Srni da je Republika Srpska na današnjem sastanku u Bruxellesu definitivno stavila točku na priču o odluci “Sejdić-Finci” i afirmirala svoje ranije utvrđene stavove u vezi sa direktnim izborom članova Predsjedništva BiH i činjenicom da je Srpska jedna izborna jedinica.

>>Potpisani principi provođenja odluke ”Sejdić-Finci”

Na sastanku lidera iz BiH sa dužnosnicima EU dogovoreno je da će članovi Predsjedništva BiH biti birani direktno – jedan član iz Republike Srpske, a dva iz Federacije BiH, s tim što federalnim političarima ostaje obveza da do 10. listopada razrade konačan mehanizam izbora u FBiH“, pojasnio je Dodik.

On je naglasio da bi 10. listopada u Bruxellesu trebao biti održan još jedan sastanak, kada bi bio potpisan i određeni dogovor o promjenama Ustava BiH u pogledu provođenja odluke “Sejdić-Finci”.

Dodik je dodao da predstavnici iz Srpske na taj sastanak mogu ići relaksirano, jer su ključna pitanja završena onako kako su i zagovarali.

Što se tiče mehanizma koordinacije, on je finaliziran i značajan broj sudionika je suglasan sa predloženim rješenjem. Ostalo je i tu da se još dogovore neki detalji do 10. listopada, tako da bi tog datuma u Bruxellesu trebali biti i formalno stvoreni uvjeti da BiH, a time i Republika Srpska, aplicira za status kandidata u EU, čime bi završili jedno teško poglavlje odnosa i uspostavili sasvim novu dinamiku“, naglasio je Dodik, koji je i predsjednik Republike Srpske.

Dodik je rekao da su on i predsjednik SDS-a Mladen Bosić danas u Bruxellesu izašli sa identičnim stavovima u pogledu ranijeg dogovora i u poziciji da jasno stave do znanja da Republika Srpska ne vidi drugačije rješenje od onoga koje su sve vrijeme i zastupali.

On je napomenuo da je današnji sastanak vodio komesar za proširenje EU Štefan Fuele, koji je upozorio na mnoge izazove koji bi mogli da se dese ukoliko ne dođe do određenog napretka.

Sudionici treće runde dijaloga na visokom nivou o procesu pridruživanja između predstavnika Europske komisije i političkih lidera iz BiH u Bruxellesu potpisali su danas principe provođenja odluke “Sejdić-Finci”.

Tijekom sastanka sedmorica lidera glavnih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini, suglasni su da krenu naprijed sa provođenjem presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci potpuno poštujući sljedeće principe:

1. Puno prihvaćanje neophodnosti hitnog provođenja presude tako što će se svakom građaninu Bosne i Hercegovine omogućiti pravo da bude biran u Predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda.

2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine činit će tri direktno izabrana člana.

3. Dva člana Predsjedništva direktno će biti izabrana sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u skladu sa modelom koji treba biti dogovoren, a jedan član će direktno biti izabran sa teritorije Republike Srpske (RS) . I FBiH i RS su po jedna izborna jedinica.

4. Građanin Bosne i Hercegovine registriran za glasanje u Brčko distriktu imat će pravo da glasa za člana Predsjedništva BiH ili u RS ili u FBiH, u skladu sa važećim zakonodavstvom.

5. Suglasni su da do 10. listopada dogovore izborne modele koji će odgovoriti na legitimne zahtjeve konstitutivnih naroda i “Ostalih”, a u skladu sa međunarodnim standardima. Metoda izbora dva člana Predsjedništva iz Federacije BiH putem amandmana na Ustav i Izbornog zakona, trebalo bi, pored presude Suda u Strazburu, da spriječi nametanje ishoda izbornih rezultata bilo kojem konstitutivnom narodu ili “Ostalim”.

6. Strane se slažu da finaliziraju modele za uspostavu efektivnog i efikasnog mehanizma koordinacije za pitanja EU poštujući principe uključivosti, bazirane na nadležnostima navedenim u ustavima u Bosni i Hercegovini, što će biti predstavljeno 10. listopada.

7. Treći sastanak Dijaloga na visokom nivou će biti nastavljen 10. listopada u Briselu, pod predsjedanjem komesara Štefana Fülea.

bljesak.info