Published On: Pon, ožu 11th, 2013

CENTRALIZAM I UNITARIZACIJA: Sarajevo protiv koordinacije kantona/županija u EU mehanizmu pristupanja

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije stupit će na snagu kada se ispune dva preostala uvjeta iz Mape puta koja su prošle godine usuglašena između ovih dviju strana, a odnose se na presudu Suda za ljudska prava u slučaju ‘Sejdić – Finci’ te uspostavu koordinacijskog mehanizma.
Glavni je naglasak na famoznim ustavnim promjenama koje bi trebale, makar formalno, omogućiti predstavnicima manjina da biraju svoje predstavnike u vlasti. S druge pak strane, manji problem, za koji u javnosti vlada uvjerenje da je riješen, daleko je od toga. I ponovno se oko svega uplela politika, i to različiti politički interesi i pokušaji da se potpuno ignoriraju određene razine vlasti. Naime, sukladno političkom dogovoru i s obzirom na zakonodavnu nadležnost, jasno je kako donošenje bilo kojega dijela zakonskog rješenja ne može ne utjecati na područja nadležnosti županija. Tako je i bilo usuglašeno da u sustavu složenog koordinacijskog mehanizma oko jedinstvenog istupa BiH prema Europskoj uniji treba uvažiti stajališta dvaju entiteta, ali i deset županija.
Uporno odbijaju
Kako doznaje Večernjak, predstavnici federalnih vlasti upravo ignoriraju mogućnost da županije budu sastavni dio mehanizma koordinacije. U biti, uključivanje županija, na čemu inzistiraju hrvatske političke stranke, u ovaj sustav dodatno komplicira način donošenja odluka oko EU-a. No, pokušaj njihovog isključivanja i daljnjeg unitariziranja donošenja odluka na entitetskoj razini u Sarajevu, gdje Hrvati ne predstavljaju bitan čimbenik, upravo opravdavaju zahtjev da županije moraju imati svoju ulogu. I ova politička utakmica, uostalom kao i najava promjena Ustava Federacije BiH svode se na istu matricu – slabljenja uloge Hrvata. Ne dođe li do dogovora oko jasnog pozicioniranja županija, što ignoriraju predstavnici federalnih vlasti, BiH će imati još jedan problem koji je teško objasniti EU.