Published On: Sub, ruj 17th, 2016

ČEMU ONDA TROŠENJE PARA NA REVIZIJU: Osmanović tvrdi da nitko neće biti izbrian iz državljanstva

Imaju li pravo građani BIH van Sarajeva znati tko je  i kada dobio BH državljanstvo? Il je to samo pitanje g. Osmanovića i SDA? Je li država BIH država SDA ili svih njenih građana? Zašto se troše novci građana BIH ako Osmanović tvrdi da revizija neće zahvatiti nikoga? Koliko ljudi iz Sandžaka i po kojoj osnovi je dobilo i dobija državljantvo? Imaju li pravo Hrvati iz RH ili Srbi iz Srbije isto tako lagano dobiti BH državljanstvo kao što ga dobijaju Bošnjaci iz Sandžaka? Što je s Arapima? Pita li itko građane BIH, jesu li za naseljavanje Arapa u BiH? Smije li se o tome provesti referendum budući da ljutnja zbog naseljavanja postoji u sva tri BH naroda?  Čija je ovo uopće država?
Osmanović je rekao da Ministarstvo civilnih poslova BiH želi da se razjasne svi nesporazumi koji su proizašli iz općeg poziva za sve osobe koje su stekle državljanstvo BiH naturalizacijom poslije 6. travnja1992. godine, a prije 1. siječnja 2006. godine.
Na sastanku naglašeno da reviziji ne podliježu oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu prebivališta na teritoriji BiH na dan 6. travnja 1992.godine, a imali su državljanstvo neke od republika bivše SFRJ, priopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.
Reviziji ne podliježu ni oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu ostvarenih dvije godine boravka do stupanja na snagu Zakona o državljanstvu BiH na dan 1. siječnja 1998. godine, kao i oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu ostvarenih tri godine prebivališta-boravišta na teritoriji BiH do 1. siječnja 2000. godine.
Reviziji ne podliježu ni oni koji su državljanstvo BiH stekli po osnovu sporazuma o dvojnom državljanstvu BiH sa drugom državom, kao ni oni koji su državljanstvo BiH stekli odlukom Vijeća ministara kao osobe od naročitog interesa za BiH.
Osmanović je ponovio da se državljanstva neće oduzimati nakon isteka roka, poslije 5. listopada.
“Ministarstvo civilnih poslova BiH će brižljivo razmotriti svaki pojedinačni predmet, te potpuno i pravilno utvrditi sve pravno relevantne činjenice”, rekao je Osmanović.
Na sastanku je pojašnjeno da osobe za koje je ranije proveden postupak revizije državljanstva, nisu dužna ponovo dostaviti dokumentaciju traženu ovim opštim pozivom.