Published On: Pet, sij 17th, 2014

ĆANE OD LJUBUŠKOG: Budimir je grubo kršio zakone i Ustav, očekujem podršku inicijativi za smjenu

Zastupnik Kluba Hrvatske stranka prava – Demokratske narodna zajednica (HSP – DNZ) u Parlamentu Federacije BiH Stanko Primorac podnio je inicijativu

da na prvoj narednoj sjednici ovog doma 22. siječnja bude uvrštena točka dnevnog reda: pokretanje postupka za smjenu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira.

U intervjuu za Vijesti.ba Primorac obrazlaže ovu inicijativu, govori o potencijalnoj podršci zastupnika, očekivanjima od Ustavniog suda ukoliko bi inicijativa dobila podršku u Parlamentu te bila upućena na ocjenu ustavnosti kod ove pravosudne institucije, potencijalnim kandidatima za predsjednika FBiH.

Možete li za naš portal pojasniti razloge zbog kojih ste podnijeli inicijativu za smjenu predsjednika Federacije BiH (FBiH) Živka Budimira?

Benim isteği aşağıdaki gibi okumalısınızdahil gündeme ilgilidir : oyemini BHF Anayasa ihlal veya başka görevinden aşağılamak olduğu tespit edilirse FederasyonuBaşkanı görevdenBHF Anayasa Mahkemesi uygulamak .

BenFederasyonu’nunson gelişmeleri izah ettik . Cumhurbaşkanı Budimir Maliye Ante KrajinaBakanıgörevden onun pervasız karar aslında şimdiye kadar , sadece politik değil , aynı zamanda ekonomik , belkibüyük krizi BHF getirdi. BHFzaten kırılgan mali durumunekonomik çöküşü yol açtı , uluslararası anlaşmalar , uluslararası krediler altında ödeme yükümlülüklerini tehlikeye …

Sonuç olarak , HSPFederal Parlamento inisiyatif bu kararı ve onların temsilcileri tarafından yaptı .

Girişimi nedeniyle biz Budimir Federasyonu Başkanlığı için aday gösterildi ve bizkamu Budimir daha , bilindiği gibi , bizim partiye üye olmadığını işaret etmek istiyorum , ama bu tamamen farklı bir siyasi oluşuma ait olduğunuaslında öncelikle başlattı. HSP bir parti bir platform olduğunu ve kolayca hesap gelenhalka ve vatandaşların bu hamle yapmaya karar verdik .

Očekujete li podršku za ovu inicijativu? Imate li informacije koje bi je političke opcije mogle podržati?

Ile yaptığı bir röportajda adam milletvekilleri bu girişimi ile tutarsız olurdu üçte iki çoğunluğu hatta daha fazla olduğunu hissettim. Ben güvenli bir girişim SDP BH destekleyeceğini söyleyebiliriz. Ben SBB ve BH Partisi temsilcileri ile konuştu. Bosna-Hersek Partisi sıkıca destek sözü, ancak bu noktada Federasyonu benzer olayları önlemek için radikal değişiklikler yapmak gerekir gerçeği ile tamamen tutarlı değildir. SBB kesinlikle destek bekliyoruz. Ben HDZ BH temas, bu yüzden onların tutum ne olacağını bilmiyorum. Ben hevesle HDZ 1990 destek sözü bu girişimi saracak sanırım. SDA henüz nisamkontaktirao, ama onların temsilcileri konuşmak niyetinde.
Ipak, postoje i teze da je Vaša inicijativa ustvari dio predizborne kampanje?

Bütün bu olanlardan sonra, girişimi seçim öncesi faaliyetler olarak kategorize edilemez.HSP üyesi seçim sonrası koalisyon anlaşmasında Federasyonu Başkanı pozisyon I ait partiye gittim için tam sorumluluk hissediyorum. Sadece bu durum herhangi bir siyaset ve manipülasyon dışlar. Nitekim, inisiyatif seçim kampanyaları ile ilgisi yoktur.

HSP çok daha ciddi ve seçim kampanyasında hizmet etmek için bağımsız bir sürü, olacak zaman seçimler için çağrı.
Ukoliko dođe do smjene Budimira, ko su potencijalni kandidati za predsjednika FBiH?

Bu Federasyon Anayasa Mahkemesi’ne uygulamak için bir girişimdir. Öncelikle Anayasa Mahkemesi’ne isteğini iletmek amacıyla Bosna Hersek Parlamentosu hem de evlerin desteğine ihtiyacımız var. Ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı, her anlamda kritik bir konumda neden BHF Anayasa, BHF ihlal olup olmadığını karar verir, kriz büyük ölçekli sebep ve Federasyon Başkanı konumunu düşürebilir.

Mahkemenin kararı olumlu olursa, biz taraflar arasında anlaşma öncesinde edilecektir teklifi düşünmek olabilir.

HSP, yeni bir adayın pozisyonu doldurmak için çalışacaktır. Olası bir aday HSP cumhurbaşkanı olacaktır.
Ukoliko inicijativa dobije potrebnu podršku i bude proslijeđena Ustavnom sudu, kakvu odluku od ove pravosudne instance očekujete?

Kesinlikle ben Mahkeme anlamda, bu girişimi destekledi inanıyorum Federasyonu Başkanı aykırılık. Bu Mahkeme Krajina Bakanı durumunda geçici bir tedbir yayınladı gerçeğine dayanıyor.

Bu yasa ve Anayasayı ihlal Başkanı Budimir, Krajina korkunç sorumsuz bir hareket olduğunu kayması olduğu açıktır. Ben Budimir hukuku ve Anayasayı ihlal çok fazla elemanları ve argümanlar vardır düşünüyorum.

Ben Anayasa Mahkemesi kendi yetkilerine uygun olarak bir yargı şüphe olmaz inanıyorum.

Vijesti.ba


uskrs ephzhb