Published On: Fri, Jul 7th, 2017

Broj noćenja stranih turista veći za 12 posto.

BiH je u prvih pet mjeseci ove godine posjetilo 436.485 turista, što je više za 8,7 posto nego u istom razdoblju prošle godine.

U ovom razdoblju turisti su ostvarili 884.999 noćenja, što je više za 9,3 posto u odnosu na prvih pet mjeseci prošle godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista veći je za 4,1 posto, a stranih za 12 posto.

U ukupno ostvarenom broju noćenja učešće domaćih turista je 32,6 posto, a stranih 67,4 posto.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske – 17,5 posto, slijede turisti iz Srbije 10,5 posto, Turske 8,7 posto, Slovenije 5,6 posto, Italije 5,5 posto, Ujedinjenih Arapskih Emirata 4, 1 posto, te Njemačke četiri posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 44,1 posto.

Kada je riječ o dužini boravka stranih turista u BiH u prvih pet mjeseci, na prvom mjestu su Irska i Malta sa prosječnim zadržavanjem od po 3,5 noći, slijedi Kuvajt sa 3,4 noći, Katar sa 3,2 noći, Bahrein sa 3 0,1 noći i Danska s tri noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti “hoteli i sličan smještaj” s udjelom od 93,3 posto.

BiH su u svibnju posjetila 137.884 turista, što je više za 2,3 posto u odnosu na isiti mjesec prošle godine, te više za 23,4 posto u odnosu na travanj.

Turisti su u petom mjesecu ostvarili 267.341 noćenje, što je više za 3,6 posto u odnosu na svibanj prošle godine, te više za 24,3 posto u odnosu na travanj.

U ukupno ostvarenom broju noćenja, učešće domaćih turista je 33 posto, a stranih 67 posto.

Broj noćenja domaćih turista u svibnju veći je za 9,9 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine, te veći za 47,9 posto u odnosu na travanj, dok je broj noćenja stranih turista veći za 0,7 posto u odnosu na isti mjesec lani, te veći za 15,2 posto u odnosu na travanj.

U strukturi noćenja stranih turista, najviše noćenja ostvarili su turisti iz Turske 13,4 posto, slijede turisti uz Hrvatske 7,5 posto, Srbije sedam posto, Italije 5,9 posto, Slovenije 4,8 posto, te Južne Koreje 4,4 posto , dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 57 posto noćenja.

Kada je riječ o dužini boravka stranih turista u BiH u svibnju, na prvom mjestu je Irska sa prosječnim zadržavanjem od 3,7 noći, slijedi Kuvajt sa 3,6 noći, Rumunjska sa 3,5 noći, Egipat sa tri noći, te Malta, Estonija i Bahrein sa po 2,9 noći.

Turistima je u svibnju u BiH bilo na raspolaganju 18.789 soba, apartmana i mjesta za kampiranje, što je za 13,1 posto više u odnosu na svibanj prošle godine, te 39.904 kreveta, što je više za 12,2 posto u odnosu na svibanj lani