Published On: Wed, Jul 19th, 2017

BRADARA: Prava rodilja i obitelji s djecom tretirati kao investiciju, a ne trošak

Predsjedatelji Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda i Edin Mušić, predsjedatelj Zastupničkog doma bili su suorganizatori Okruglog stola na temu „Modaliteti rješavanja socijalnog statusa rodilja i isplate dječjeg doplatka u Federaciji BiH“ koji je održan danas u zgradi Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu.

Organizator skupa koji je po prvi put okupio predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Federaciji BiH kao i na razini županija, institucije ombudsmena za ljudska prava, predstavnike nevladinih i međunarodnih organizacija, bila je Melika Mahmutbegović, dopredsjednica Federacije BiH. Uz čelnike Parlamenta Federacije BiH suorganizator Okruglog stola bilo je i Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na čelu s ministrom Veskom Drljačom.

Nakon pozdrava i uvodnih obraćanja organizatora i suorganizatora te prezentacija stanja u oblasti statusa rodilja i isplate dječjeg doplatka po županijama, sudionici skupa raspravljali su o ovoj za svaku društvenu zajednicu iznimno značajnoj temi. Tijekom rasprave konstatirana je očigledna neujednačenost prava rodilja. Ona ovisi ne samo o županiji iz koje dolaze jer zakoni koji reguliraju ovu oblasti su iz zajedničke nadležnosti Federacije BiH i županija, već i o radno-pravnom statusu rodilje te o tomu je li zaposlena ili nije. Unutar radno-pravnog statusa rodilje također je konstatirana diskriminacija zaposlenih u realnom u odnosu na zaposlene u javnom sektoru koje su u znatno boljem položaju jer za vrijeme porodiljnog dopusta mogu računati na puni iznos plaće. Svi navedeni oblici diskriminacije značajno su utjecali na pad nataliteta i broja školske djece u Federaciji BiH, istaknuto je Okrugom stolu.

Skup je rezultirao zaključcima čija bi primjena trebala popraviti postojeće stanje i izjednačiti prava rodilja. Na istom tragu je donošenje i novog zakonskog rješenja kojeg priprema resorno federalno ministarstvo, a koje bi trebalo svjetlost dana ugledati na jesen.

„Drago mi je što smo na ovom skupu razgovarali o obitelji kao temelju društva te priču o pravima rodilja, djece i obitelji iz nevladinog sektora vratili u institucije u kojima se odlučuje i donose zakoni. Pri tom smo još jednom konstatirali kako nepravedna raspodjela prihoda utječe i na ove oblasti. Najvažnijom porukom skupa smatram to da smo se složili kako prava rodilja i obitelji s djecom treba tretirati kao investiciju, a ne trošak“, istaknula je predsjedateljica Doma naroda parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara.

Donosimo zaključke okruglog stola:

1. Uz koordinaciju na svim razinama vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine potrebno je osigurati jedinstvena zakonska rješenja koja će osigurati adekvatne pravne mehanizme zaštite i potpore obiteljima s djecom na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

2. Podržati donošenje novog Zakona o potpori obiteljima s djecom na razini Federacije BiH, koji bi na jedinstven način na načelima socijalne pravičnosti trebao urediti ostvarivanje osnovnih prava iz ove oblasti (dječiji dodatak i novčana pomoć nezaposlenim rodiljama) na teritoriju cijele Federacije Bosne i Hercegovine.

3. Nužno mijenjati formalno – pravni status žena rodilja u radnom odnosu na način da se njihova prava iz sustava socijalne zaštite vratiti u sustav prava iz radnog odnosa i zdravstvenog osiguranja.

4. Dugoročno nastojati stvoriti pravne, financijske i političke pretpostavke za osnivanje Fonda za zaštitu obitelji i djece kao institucije koja bi u ovoj oblasti na jedinstven način djelovala na području cijele Federacije BiH, te zadužiti Federalo ministarstvo financija da sačini financijsku projekeciju za provedbu ovog zaključka

5. Preispitati vertikalnu raspodjelu javnih prihoda po različitim razinama vlasti pri čemu osnovni kriterij za raspodjelu sredstava trebaju biti prava građana i jedinstvena metodologija i kritetiji./HMS/