BRADARA: Bez kvoruma za sjednicu Doma naroda FBiH

Predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara izjavila je za Fenu kako nije bilo uvjeta za održavanje današnje sjednice Kolegija ovog doma, zbog nepostojanja kvoruma.

-Zato smo održali radno-konsultativni sastanak te se dogovorili da će sljedeća sjednica Kolegija biti početkom narednog tjedna na kojoj ćemo donijeti konačnu odluku o sazivanju redovne sjednice Doma naroda, kazala je Bradara.

Do sada Dom naroda je zasjedao samo jednom, kada je prva redovna sjednica prekinuta za vrijeme rasprave o prijedlozima odluka o razrješenju i imenovanju Upravnog odbora Javnog RTV servisa Federacije BiH.

Dom naroda donio je zaključak kojim se traži od Vlade FBiH da u roku od 30 dana pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi izmjene i dopune Zakona o Javnom servisu Radio-televizije Federacije BiH, Prijedlog odluke kojom se konstatuje da je članovima Upravnog odbora Javnog servisa Radio-televizije Federacije BiH prestao mandat, te Prijedlog odluke kojom se raspisuje natječaj za imenovanje članova Upravnog odbora Javnog servisa Radio-televizije Federacije BiH.

Također, zadužena je i Komisija za izbor i imenovanja Doma naroda da do naredne sjednice pripremi Odluku o imenovanju članova Upravog odbora Javnog servisa Radio-televizije FBiH na period od 60 dana.

Nakon rasprave o Informaciji o primjeni zakona u postupku odobrenih kredita koji su vezani za švicarski franak sa prijedlogom mjera, usvojen je zaključak kojim se zadužuje Vlada FBiH da razmotri ovu Informaciju i zaključke koje je donio Zastupničkog dom, i da u skladu sa svojim nadležnostima, do sljedeće sjednice Doma naroda predloži konkretne mjere za pomoć korisnicima kredita vezanih za švicarski franak. /HMS/