Published On: Ned, tra 23rd, 2017

BiH protiv odlagališta na Trgovinskoj gori

VLASTI u Bosni i Hercegovini i stanovnici mjesta koja gravitiraju rijeci Uni zabrinuti su jer Hrvatska nije odustala od planova za uspostavu odlagališta za radioaktivni i nuklearni otpad na Trgovskoj gori te kane ustrajati na zahtjevu da se gradnja takvog objekta uz međudržavnu granicu ne dopusti, prenosi sarajevski “Dnevni avaz”.
Uz podsjećanje kako su se prije točno dvije godine općine Novi Grad, Cazin, Velika Kladuša, Bužim, Kostajnica i Bosanska Krupa zajednički očitovale protiv gradnje odlagališta na Trgovskoj gori u općini Dvor u Hrvatskoj te za to dobile političku potporu viših razina vlasti u BiH, “Avaz” ističe kako za sada od toga nema konkretnih učinaka.
Zahtjev iz tih općina državnim i entitetskim vlastima bio je hitno pokretanje aktivnosti kako bi se zaustavila gradnja odlagališta na lokaciji Trgovske gore.
 
BiH zabrinuta jer Hrvatska nije odustala od odlagališta
U Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku nuklearnu sigurnost BiH (DRARNS) raspolažu informacijom da Hrvatska nije odustala od prijedloga nacionalnog programa provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i iskorištenog nuklearnog goriva, u kojem je Trgovska gora spomenuta kao prikladna lokacija za odlagalište.
Vijeće ministara BiH ranije je formiralo radnu skupinu koja bi se time bavila, a u DRARNS-u prate što se na tom planu sada zbiva.
Zastupnik u Zastupničkom domu parlamenta BiH Jasmin Emrić kazao je kako je zabrinut onime što rade vlasti u Hrvatskoj.
“Objavili su primjedbe na studiju procjene utjecaja na okoliš, no nisu obuhvatili sve naše primjedbe. Jasno smo rekli da ne želimo da se na Trgovskoj gori odlaže radioaktivni i nuklearni otpad. Imamo i političko stajalište jer je parlament BiH usvojio rezoluciju kojom se protivi gradnji odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na toj lokaciji”, napominje Emrić.
 
Općina Dvor zamrla zbog nagađanja o odlagalištu
Načelnik Općine Dvor Nikola Arbutina potvrdio je kako se i tamo odlučno protive gradnji odlagališta opasnog otpada na Trgovskoj gori, a otkako su počela nagađanja da bi se taj projekt mogao realizirati u općini su zamrle sve investicije.
“Od ove općine kao od vraga već godinama bježe investitori, a kupovina i prodaja nekretnina totalno je stala”, kazao je Arbutina.
U Dvoru kao i općinama s bosanskohercegovačke strane granice strahuju od onečišćenja okoliša, a posebice od mogućeg utjecaja radioaktivnog otpada na vodotokove odnosno sliv rijeke Une.