Published On: Čet, ožu 4th, 2021

BiH dobiva Koordinacijsko tijelo za povratak državljana BiH iz Sirije i Iraka?

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o državljanima Bosne i Hercegovine koji se nalaze u zoni sukoba Sirije i Iraka, s ciljem njihove repatrijacije.

Informacija sadrži 14 zaključaka, čije će provođenje osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih struktura na osiguranju sigurnosnog i humanog povratka te resocijalizacije građana BiH, žena i djece, koji se još nalaze u zoni sukoba u Siriji i Iraku.

Ministarstvo sigurnosti je zaduženo da uspostavi sustav i procedure sigurnog, humanog i kontroliranog povratka i prihvata ovih osoba uspostavljanjem efikasnog koordinacionog tima.

Vijeće ministara BiH će imenovati Koordinacijski tim koji će predložiti Ministarstvo sigurnosti u suradnji s drugim nadležnim institucijama/agencijama na svim nivoima vlasti u BiH.