BIH BI KONAČNO MOGLA PRODISATI: Europska komisija traži da austrijska vlada proda Hypo banku, OHR be komentara…

Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za tržišno natjecanje Joacquin Almunia izrazio je tijekom prošlog vikenda nezadovoljstvo kašnjenjima u preustroju Hypo banke u Austriji koja je nacionalizirana 2009. godine i zaprijetio da će Komisija inzistirati na likvidaciji te banke ako ju se ne uspije prodati.
Iako Almunia nije imenom spomenuo Hypo Banku jasno je da je na nju mislio jer je to jedina banka u Austriji koja je nacionalizirana. Austrijska vlada je do sada u tu banku uložila oko 1.5 milijardi eura, a tijekom preustroja banka se riješava svih “loših” dijelova i prodaje neke filijale.
Ipak, u EU su priznali da su konzultacije između Austrije i Europske komisije i dalje u tijeku te da Austrijanci traže dodatno vrijeme kako bi dovršili preustroj te banke. Niti austrijskoj vladi nije u interesu bacati novce poreznih obveznika u neku banku, pogotovo ne uoči izbora u toj državi.
Međutim, kako je austrijska vlada već uložila toliko novca u Hypo banku, ne žele je prodati pod svaku cijenu. Hypo banka, osim u Sloveniji, godinama posluje i na tržištu jugoistočne Europe, pa i u Hrvatskoj.
Diplomati u EU su rekli da Austrijanci traže dodatno vrijeme kako bi u što boljim uvjetima prodali banke čija vrijednost može porasti nakon što se njihovo poslovanje stabilizira. No, ako se u međuvremenu pojavi ozblijan kupac austrijska vlada neće oklijevati prodati Hypo banku i time se riješiti tog tereta za porezne obveznike.
Europska Komisija je prilično stroga oko poštivanja pravila tržišnog natjecanja. Kada neka poduzeća dobivaju državne potpore onda ona moraju biti privremena i odobrena od strane Europske Komisije.
I planovi preostroja takvih poduzeća moraju biti koordinirani s Europskom Komisijom. Takav je slučaj sada s Hypo Bankom čiji preustroj još nije dovršen pa će Komisija inzistirati da, ukoliko se austrijska vlada ne uspije u određenom razdoblju riješiti te banke putem privatizacije, onda mora ići na likvidaciju.