Published On: Čet, tra 29th, 2021

Austrija spremna podržati BiH u povratku migranata u matične zemlje

“BiH i Austrija surađuju na velikom broju pitanja u borbi protiv sigurnosnih izazova i prijetnji, a borba protiv krijumčarenja migranata i ilegalnih migracija u smislu kontrole granica, kontrole boravka i kretanja migranata nameću se kao neka od ključnih pitanja s kojim se susreću sve zemlje regije. Na različite načine, BiH i Austrija imaju posebnu bitnu ulogu na tzv. zapadnobalkanskoj ruti“, rekao je Cikotić dodavši da se razgovaralo i o međuovisnosti zemalja u ostvarivanju međunarodne sigurnosti, kao i o potrebi međuinstitucionalne suradnje i ovisnosti te o značaju suradnje zemalja u borbi protiv ilegalnih migracija u kontektsu rješavanja brojnih drugih sigurnosnih izazova, prije svega, organizirani kriminal, trgovina ljudima i moguće prijetnje terorizma te druge prijetnje. Cikotić je iskoristio priliku prenijeti zahvale Austriji na pomoći koju je proteklih mjeseci pružila BiH u borbi protiv ilegalnih migracija. “Tu je, osim institucionalne pomoći, potpore i iskustava, konkretna pomoć od milijun eura koje je Ministarstvo vanjskih poslova Austrije uputilo BiH, pola milijuna eura koje je Ministarstvo unutarnjih poslova Austrije uputilo, ali i 135 uvjetnih kontejnera koji će biti razmješteni na kampu ‘Lipa’ za izgradnju trajnijeg i kvalitetnijeg smještajnog kapaciteta za migrante na tom prostoru“, precizirao je ministar dodavši da se razgovaralo i o pitanjima drogovoljne ali i prisilne readmisije migranata.

Austrija spremna financirati letove

”Austrija je iskazala spremnost podržati te aktivnosti u BiH, osobito one koje se odnose na pitanja prisilnih readmisija temeljem potpisanih sporazuma, te je spremna financirati charter letove koji će sigurnosne strukture BiH poduzeti u smislu realizacije ove mjere“, rekao je Cikotić dodavši da je govora bilo i o nizu tehničkih pitanja, u svezi FRONTEX-a i suradnje te mogućeg angažmana austrijskih eksperata i policajaca. Austrijski ministar unutarnjih poslova Nehammer je razgovor s bh. kolegom ocijenio izvrsnim ocijenivši da je BiH uložila veliki napor da zaštiti granice i spriječi prolazak migranata ka zapadu. “S potporom BiH, prošle godine smo uspjeli osnovati platformu u cilju sprječavanja migrantske krize”, dodao je Nehammer.

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>