Aluminij u prvih pola godine premašio Poslovni plan i postigao najbolje tehničke rezultate

Elektroliza je, sa samo 75% proizvodnih kapaciteta, proizvela 49 tisuća tona tekućega aluminija, prosječne čistoće od 99,76 posto, postigavši iskorištenje električne energije od čak 93,73 posto.

 Sa završetkom prvoga polugodišnjeg razdoblja tekuće godine, Aluminij d.d. Mostar bilježi pozitivne poslovne ishode u svim pogonima, ostvarivši čak i najbolje pokazatelje u smislu učinkovitosti potrošnje električne energije po proizvedenoj toni tekućega aluminija. Čak i s 25% još uvijek isključenih elektrolitičkih ćelija, konačno je uspješno stabiliziran proizvodni proces, a izvršni direktor za tehničke poslove i razvitak Ivan Grle potvrđuje kako su otklonjene slabe točke te je, za razliku od kraja 2014. godine, kada je Elektroliza imala 190 aktivnih ćelija, lipanj tekuće godine zaključen s njih 198 u radu.

– Proizvodnja pogona Anode u svakomu je trenutku bila dostatnom za zadovoljenje potreba Elektrolize za pečenim anodama. Ostvarena proizvodnja tekućega aluminija u pogonu Elektroliza za 2% je većom od planirane, dok je ostvarena proizvodnja čvrstoga metala u pogonu Ljevaonica za 4,6% većom od planirane – s razlogom je zadovoljan Grle, koji pojašnjava kako je, u razdoblju od siječnja do lipnja, uspješno pokrenuto 20 elektrolitičkih ćelija, dok je njih 18 isključeno istekom njihova vijeka trajanja od 2000 dana u radu.

Izvanredno iskorištenje struje

Konkretno, Aluminij je u proteklih pola godine proizveo 49 tisuća tona tekućega metala, prosječne čistoće od 99,76 posto.

– Osim same količine proizvodnje, velikim je uspjehom postignuto smanjenje potrošnje energije. Naime, nakon odbitka napona na klinovima, postigli smo specifičnu potrošnju od 13852 kWh/t, najbolju u povijesti našega rada, jednako kao i iskorištenje električne energije od 93,73%, što je na razini najboljih zabilježenih ishoda iz vremena osuvremenjivanja Elektrolize, odnosno iz 2003. i 2004. godine – komentira nam direktor Elektrolize Boris Vican, također ističući činjenicu da je stabiliziran rad ćelija te smanjen broj bolovanja u odnosu na planiranu visinu.

Vican pojašnjava kako su veliki napori i značajna novčana sredstva uloženi u održavanje sustava za otklanjanje štetnih plinova iz hala Elektrolize, sve s ciljem poboljšanja kakvoće djelatnoga okružja.

Jako dobre proizvodne ishode bilježe i Anode, s povećanjem prividne gustoće sirove anode, uvedenim mjesečnim nadzorom dozometara, podrobnijim praćenjem granulacije koksa u proizvodnji sirovih anoda te povećanjem završne temperature pečenja anoda.

– Cilj nam je bio poboljšati fizikalno-kemijska svojstva anoda i potrebnim količinama opskrbiti pogon Elektrolize. Tako smo, stalnim praćenjem i minimalnim korekcijama u proizvodnji sirovih i pečenih anoda, doveli do poboljšanja na polju stvarne gustoće anode, zračnoga i CO2 reaktiviteta, mehaničkih svojstava anode (točke lomljenja i savijanja), zračnoga permeabiliteta te električnoga otpora, što je izravno utjecalo na smanjenje anomalija u proizvodnji tekućega aluminija – komentira direktorica Anoda Vedrana Galić, ističući kako planiraju do kraja godine dodatno povećati prividnu gustoću sirove anode što će, uza praćenje stalnoga i kvalitetnoga pečenja, dovesti do još boljih proizvodnih ishoda u proizvodnji tekućega aluminija. Radit će i na češćim zamjenama pregrada te na dodatnomu smanjenju potrošnje prirodnoga plina na anodnoj peći.

Ponovno s vrhunskim partnerima

Unatoč nezahvalnomu financijskom trenutku, Uprava Društva prepoznala je bitnost strateškoga ulaganja u uvođenje Sustava za praćenje anoda i anodnih šipki, na kojemu se u Anodama intenzivno radi, uza stručnu pomoć njemačke tvrtke Outotec, a koji će značajno pomoći u testiranju eksperimentalnih anoda u elektrolitičkoj ćeliji.

S razlogom je optimističan nastup i direktora Ljevaonice Zorana Raspudića koji nam predočava podatke o ostvarenim svim bitnijim proizvodnim parametrima iz Plana poslovanja, s postignutom proizvodnjom koja je za 4,6% većom od planirane.

– Obrađen je cjelokupan elektrolitički metal iz Elektrolize te su pretopljene potrebne količine čvrstoga uloška, sukladno zaprimljenim narudžbama, a osjetno je povećana proizvodnja trupaca i žice u odnosu na blokove i ingote. Istodobno, proizvodni je otpad trupaca i blokova najmanji u povijesti poslovanja. Nadalje, osigurali smo postojanost u dobavi svih predlegura, sirovina i repromaterijala za normalan rad pogona, u čemu je Ljevaonica jako zahtjevna, pošto ovisi o velikomu broju stavki koje su nužne za uspješnost proizvodnje – ističe Raspudić, posebno ohrabren činjenicom da su obnovljeni partnerski odnosi s jako bitnim poduzećima Hertwich i Wagstaff, s kojima je suradnja bila prekinuta zbog dugovanja koja su prema tim poduzećima ostvarili prethodni sazivi uprava Društva. Danas se to povjerenje polako vraća, a i izvršni direktor Grle osobito bitnim ocjenjuje činjenicu da je ponovno osigurana trajnost u postupcima nabave sirovina, energenata i repromaterijala, gdje ključnim vidi precizno planiranje i informiranje iz proizvodnih pogona te pravodobnu reakciju kolega koji rukovode nabavom unutar Sektora komercijalnih poslova.

Podizanje kakvoće proizvoda

Za Ljevaonicu je, u prethodnomu polugodišnjem razdoblju, urađen bitan remont vatrostalnoga obzida dva lijevna stola za lijevanje trupaca, u pripremi je remont i trećega, a Uprava je odobrila i generalni remont vatrostalnoga obzida jedne plamene peći, što je već u tijeku.

– Pokrenuli smo i postupak odobrenja nabave metalografske opreme za gotove proizvode, koja će nam osiguravati pravodobnu informaciju o kakvoći proizvoda. To će nam osigurati korektniji proizvodni proces i zajamčiti dodatno poboljšanje kakvoće naših gotovih proizvoda – domeće Raspudić čiji pogon zaprima tekući aluminij iz Elektrolize i potom lijeva svjetski cijenjene aluminijske trupce, blokove, ingote i žicu.

Djelatnici službi pogonskoga održavanja također su uredno izvršavali poslovne zadaće u osiguravanju zahtjevnih tehnoloških operacija. Nisu zabilježena znakovita odstupanja u planovima predviđenih radova, premda je, s obzirom na nedostatna novčana sredstva, trebalo svakodnevno iznalaziti najbolja moguća rješenja u funkcioniranju cjelokupnoga sustava održavanja.

– U razdoblju pred nama čekaju nas sanacija Junker peći u Anodama, nabava materijala i remonti elektrolitičkih ćelija, anodne peći, odabir tvrtke za ugradbu novoga programa za procesno upravljanje elektrolitičkim ćelijama, nabava transportnih sredstava i revitalizacija opreme u Visokomu naponu i u Ljevaonici, te svakako treba posvetiti pozornost osvježavanju službi održavanja, u prvomu redu kada je riječ o nužnomu pomlađivanju inženjerskoga kadra – realan je direktor Održavanja Željko Primorac koji uspješnim ocjenjuje rad Uprave Društva koja je, unatoč ograničenim novčanim mogućnostima, iznašla način pratiti potrebe proizvodnoga ciklusa.

Osnivanje novoga laboratorija

Direktor Energetike, Informatike i Sustava upravljanja (EISU) Aluminija Ante Rezić svjestan je bitnosti njegovih službi u postojanomu i sigurnomu održavanju proizvodnoga sustava. Uspješno su, u proteklih pola godine, izvršili generalni remont najkritičnije opreme Visokonaponskoga rasklopnog postrojenja koje, čim to prilike dopuste, treba cjelokupnu obnovu.

– Remontirani su i svi stari visokonaponski i srednjenaponski prekidači iz vremena Energoinvesta i treba istaći kako, uza minimalne troškove i velike napore naših djelatnika, ovo bitno područje Aluminija uspijevamo održavati u besprijekornomu radu. Tako je i s održavanjem informatičke i telekomunikacijske opreme, kao i s održavanjem opreme u tvorničkomu Laboratoriju, u kojemu smo osposobili za rad rendgenski spektrometar XRFD ARL 9800, u što smo uložili tek desetinu predviđenih troškova za nabavu novoga. Sada, uz minimalna ulaganja, na raspolaganju imamo dva spektrometra koji nam omogućuju neprekidnost i pravodobnost svih analiza koje proizvodni sustav traži – pojašnjava Rezić.

Inače, pokrenute su aktivnosti oko osnivanja Metalografskoga laboratorija Aluminija, u kojemu će biti moguće obavljati metalografska ispitivanja završnih proizvoda i tako smanjiti broj eventualnih reklamacija. Direktor EISU-a ističe kako su završena i sva mjerenja vezana za zaštitu okoliša te je Ministarstvu okoliša i turizma u Vladi FBiH poslan zahtjev za obnavljanje Okolišnoga odobrenja za Aluminij.

– Okončan je i opsežan dvogodišnji posao mjerenja uvjeta djelatnoga okružja na mjestima s posebnim uvjetima rada, kojim su obuhvaćena mjerenja ispuštanja plinova, buke i mikroklimatskih uvjeta, za zimsko i za ljetno razdoblje. Neodgovarajuća je zaštitna oprema za ta mjesta zamijenjena odgovarajućom, a Ministarstvu rada i socijalne politike u Vladi FBiH proslijeđeni su ishodi tih mjerenja, zajedno sa Zahtjevom za preporukom o mogućim dodatnim mjerama zaštite na radu za djelatna mjesta s posebnim uvjetima rada u Aluminiju – pojašnjava Rezić, domećući i kako su okončani i planirani sistematski liječnički pregledi za tekuću godinu, kojima je obuhvaćeno 687 djelatnika od kojih je samo jedan proglašen nesposobnim za rad.

Prioritetom je remont ćelija

Na kraju, izvršni direktor Ivan Grle, izrazito zadovoljan postignutim u okolnostima teške krize i na desetke milijuna naslijeđenih dugovanja iz ranijih vremena, najavljuje nova ulaganja u ono najbitnije, a riječ o nastavku remontiranja odnosno ponovnoga uključenja ugašenih elektrolitičkih ćelija. Njihovo puštanje u rad značit će veće količine primarnoga metala, dakle i više tona gotovih proizvoda te, u konačnici, značajna poboljšanja na prihodovnoj strani. Najavljuje i nastavak ulaganja u održavanje pogona, kao i rad na dodatnomu smanjenju štetnih tvari u proizvodnim halama.

Treba posebno naglasiti činjenicu da se Aluminij uspješno oporavlja isključivo zahvaljujući svojim snagama, svladava preteško breme naslijeđenih dugovanja i strahovitim naporima vraća izgubljeno povjerenje kod poslovnih suradnika, čekajući na konačan oporavak svjetskoga tržišta metalom, ali i na konačno uključivanje mjerodavnih državnih tijela u nužno i ugovorno obvezno subvencioniranje proizvodnje, u prvomu redu pomaganjem u načinu rješavanja pitanja otplaćivanja naslijeđenih dugovanja koja nemjerljivo opterećuju normalan rad tvornice.

Očito, u uvjetima kojima je izložen, ostvarujući neke od najboljih poslovnih ishoda u svojoj povijesti, Aluminij jasno poručuje kako je prvorazrednom tvornicom koja bi, neopterećena prošlošću, brzo ponovno izrasla u predvodnicu obnove i razvitka ukupnoga gospodarskog, a posredno i socijalno-društvenoga života Bosne i Hercegovine.

more recommended stories