Published On: Pet, ruj 1st, 2017

​RH za projekte Hrvata u BiH izdvojila 23,500.000 kuna

Republika Hrvatska s iznosom od 23,500.000 kuna ove godine potpomaže kulturne, obrazovne, znanstvene, zdravstvene i ostale programe i projekte od interesa za hrvatski narod u BiH. Na jučerašnjoj sjednici Vlada RH usvojila je prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiHi iz sredstava državnog proračuna RH za 2017.

Naime, RH, u skladu sa svojom ustavnom obvezom, kontinuirano skrbi o Hrvatima u BiH, štiteći njihova prava kao konstitutivnoga i ravnopravnog naroda u BiH, čime se ujedno potvrđuje snažna potpora i odgovorna politika RH prema BiH, kao susjednoj, prijateljskoj i suverenoj državi.

Središnji državni ured za Hrvate izvan RH, kao središnje tijelo RH za odnose s Hrvatima izvan RH, putem jasnog i učinkovitog institucionalnoga okvira, brine za sustavno održavanje i razvijanje odnosa s Hrvatima izvan RH – kako s hrvatskim iseljeništvom, pripadnicima hrvatske manjine u 12 europskih država tako i s Hrvatima u BiH.

Nakon provedenog javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2017., na koji su pristigle ukupno 363 prijave, održane su tri sjednice Povjerenstva.

Po razmatranju svih zaprimljenih prijava, uvida u projektnu dokumentaciju i terenskog pregleda projekata i programa koji su ušli u uži izbor.

Povjerenstvo je donijelo zaključak o raspodjeli sredstava za financiranje programa i projekata u kojem stoji kako se za projekte iz kulture izdvaja 6,210.000 kn, obrazovanja i znanosti 6,510.000 kn, zdravstva 4,490.000 kn te za projekte iz ostalih područja 6,290.000 kn.